Maaibeleid

Algemeen

Het is veel inwoners niet ontgaan: er wordt weer gemaaid. We krijgen regelmatig vragen over waarom we ergens wel, niet of deels maaien. U vindt hier informatie over ons maaibeleid, de planning en de antwoorden op de meestgestelde vragen.

Maaibeleid

De gemeente streeft naar het vergroten van de biodiversiteit en een grotere natuurwaarde. Dit is nodig om onze stad en dorpskernen leefbaar te houden. Biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en de bestuiving van gewassen. Daarnaast helpt het klimaatverandering te bestrijden en draagt het bij aan een breed aanbod van plant en dier. Meer informatie over biodiversiteit vindt u in ons beleidskader Roosendaal Natuurstad.

Wie doet wat?

Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het maaien van watergangen, de gemeente Roosendaal voor het maaien van bermen, lang gras, sloten en gazons.

Hoe vaak wordt er gemaaid?

  • Gazons: 1 keer in de 2 weken.
     
  • Lang gras en bermen: maximaal 2 keer per jaar, waarbij we per maaibeurt minimaal 25% van de vegetatie laten staan om te voorkomen dat we een compleet leefgebied voor insecten en andere bestuivers ‘vernietigen’. We noemen dit gefaseerd maaien.
  • Verkeershoeken: maximaal 4 keer per jaar.
  • Sloten schoonmaken (schouwen): 1 keer per jaar.

Bermen en gazons

Vanaf 2021 worden bermen en gazons minder gemaaid. Ook maaien we niet alles in één keer, maar in verschillende fases. Dit doen we om meer soorten planten en dieren een leefgebied te geven. Qua beeld is dit even wennen, omdat we gewend zijn aan strak gemaaide gezichten. Maar het biedt vooral voordelen, waaronder voor de klimaatverandering. We krijgen in Nederland namelijk steeds vaker te maken met hete en droge zomers, afgewisseld door fikse regenbuien. In bermen met langer gras en kruiden droogt de grond minder snel uit en wordt het regenwater beter opgevangen.

Het eerste wat u zult zien, is dat het groen in de bermen hoger groeit en het gras langer is. De kruidenrijkdom is van plek tot plek anders. Op de ene plek komen al snel bloemen en wilde kruiden, op de andere plek duurt het wat langer en zijn de eerste jaren vooral grassen te zien. De bermen en gazons hebben een aantal jaar de tijd nodig om zich te ontwikkelen. Plaagsoorten worden bestreden.

We zaaien de bermen bij aanleg soms in met een bloemrijk kruidenmengsel. We gebruiken hiervoor een mengsel van planten die van nature in onze regio thuishoren.

Lang gras

Lang gras in Roosendaal wordt van eind mei tot november maximaal twee keer gemaaid. Dit is ook afhankelijk van de groei, het gebruik en het gewenste beeld van het grasveld. Grasvelden zien er door de wisselende maaibeurten en groeiperioden elk seizoen dan ook anders uit. Door het maaisel op bepaalde locaties korte tijd te laten liggen, voordat het wordt geruimd, kan het zaad van gras en bloemen rijpen en zich verspreiden om later weer tot bloei komen.

Gras rondom bomen laten we ook zoveel mogelijk staan. De boom ondervindt hierdoor geen schade van maaimachines en het is een schuilplek voor allerlei soorten insecten.

Gras wordt niet alleen machinaal kort gehouden, op verschillende plekken kunt u grote grazers tegenkomen – schapen, runderen, landgeiten - die het groen nog natuurlijker maken. Op de onderstaande kaart ziet u de locaties waar op dit moment schapen grazen.

schaapherder_2023.pdf (PDF - 13MB)

Verkeershoeken

Verkeershoeken en de eerste meter langs wegen en paden worden 3 tot 4 keer per jaar gemaaid. Dit om de verkeersveiligheid op deze plaatsen te waarborgen.

Sloten

We verwijderen één keer per jaar het drijfvuil uit sloten. Zo blijft het watersysteem goed functioneren.

Video

Bekijk hier een video over het maaibeleid van de gemeente Roosendaal.

Nationale Bijenstrategie

Gemeente Roosendaal zet zich samen met andere organisaties in om het leefgebied van bijen en andere bestuivers te verbeteren. Daartoe ondertekenden we in 2018 de Nationale Bijenstrategie. De samenwerking tussen de partijen zorgt er onder meer voor dat er kennis wordt uitgewisseld en dat er de mogelijkheid is om grotere projecten aan te pakken. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd. In het verslag hieronder leest u hier alles over.

activiteitenverslag_nationale_bijenstrategie.pdf (PDF - 2MB)

Planning

In het document hieronder ziet u de planning voor het maaionderhoud van bermen en watergangen.

planning_maaionderhoud_bermen_en_watergangen.pdf (PDF - 246kB)

 

Meestgestelde vragen

Wat beoogt de gemeente Roosendaal met haar maaibeleid?
De gemeente streeft naar biodiversiteit. We doen dat door minder vaak te maaien. Het effect hiervan is dat tussen het gras planten tot bloei kunnen komen. Langer gras is bovendien beter bestand tegen de droogte en hitte waar we steeds vaker mee te maken krijgen.

Zorgt het huidige maaibeleid ervoor dat Roosendaal eruit gaat zien als 1 groot, verwilderd natuurgebied?
Nee. Niet op alle plekken gaan we minder maaien. Soms is zeer kort maaien namelijk wel gewenst. Bijvoorbeeld omdat het anders zou leiden tot minder zicht en daarmee een onveilige situatie. Bij het bepalen van de plekken waar minder wordt gemaaid, is rekening gehouden met de ligging en het gebruik van de bermen.

Is minder maaien eigenlijk niet gewoon een maatregel om te bezuinigen?
Nee. Minder maaien betekent niet dat de gemeente hierdoor geld bespaart. De aannemer vult de werkzaamheden nu anders in, maar nog wel tegen dezelfde prijsafspraken. Minder maaien levert de gemeente geen geld op, maar kost ook niks extra’s.

Korter gras is toch veel netter?
Kort gras oogt wellicht netter, maar de gemeente Roosendaal zet in op natuurwaarden. Kort gras verdroogt sneller doordat het water vlugger verdampt. En is niet goed voor de biodiversiteit, want insecten vinden geen voedsel in kort gras. Het stuifmeel en nectar van bloemen tussen het gras is juist voedsel voor insecten zoals bijen, kevers, vlinders en hommels.

Hoe bepalen jullie wanneer er gemaaid moet worden?
We werken op beeldkwaliteit, dat wil zeggen dat het gras een maximale hoogte mag hebben. De aannemer maait het gazon voordat het gras de vastgestelde hoogte heeft. Het aantal keer dat het gras wordt gemaaid hangt dus af van hoe snel het gras groeit. Dit wordt onder meer bepaald door de temperatuur, de hoeveelheid neerslag en de voedingsstoffen in de bodem en soort grond.

Wanneer wordt het gazon gemaaid?
We maaien van maart tot november. De bloembollen in het gazon worden pas na het afsterven van het loof afgemaaid, hierdoor kunnen ze volgend jaar weer bloeien.

Waarom wordt er gemaaid als het droog is?
We blijven maaien op belangrijke verkeerspunten. Ondanks de droogte groeien bepaalde soorten gras en kruiden door. Omdat de hoogte van het gras dan niet meer voldoet aan de beeldkwaliteit, gaat de aannemer toch weer maaien om de hogere soorten af te maaien. Ook willen we grasaren in het gazon voorkomen. Grasaren kunnen erg vervelend zijn voor honden, die hierdoor gewond kunnen raken. Zodra het gazon, na enige regenval, weer begint te groeien, begint de aannemer weer met het reguliere maatwerk.

Waarom blijft er na het maaien soms een strook gras staan?
Het bewust overslaan van stroken grasveld heet gefaseerd maaien. Tijdens verschillende maairondes zijn altijd andere stroken aan de beurt. Het doel hiervan is dat insecten meer voedsel en schuilplekken vinden in de stroken die blijven staan. Daarnaast krijgen diverse soorten kruiden dan de kans om op te komen. Dit zorgt voor meer biodiversiteit. Gefaseerd maaien is geen manier om te bezuinigen.

Waarom worden er soms bloemen afgemaaid?
Op sommige grasvelden groeien kleine bloemen zoals madeliefjes, speenkruid en paardenbloemen. Om op deze plekken te kunnen spelen, zitten en liggen moeten we deze bloemen soms afmaaien. Anders wordt het gras te hoog en groeien er uiteindelijk struiken.

Ik houd niet van gras in mijn buurt. Mag ik het zelf maaien?
Nee. U mag openbaar gras niet zelf maaien. Meer natuur zorgt voor meer leven, maar ook voor verandering van de openbare ruimte. We begrijpen dat dit even wennen is. Terwijl de één het wellicht wat rommelig vindt, geniet de ander er juist van. Dit is een kwestie van smaak.

Waar hebben we lang gras in de gemeente?
U vindt lang gras vooral langs wegen, langs oevers van water en in het buitengebied.

Waarom hebben we lang gras in de gemeente?
Lang gras vormt een natuurlijkvriendelijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren. Het trekt allerlei insecten, vogels, kleine zoogdieren en bodemleven aan. Zij vinden hier schuilplekken en voedsel en kunnen hier overwinteren. Om de biodiversiteit te verbeteren heeft de gemeente Roosendaal de Nationale Bijenstrategie ondertekend en omarmd.

Ik zie steeds meer lang gras, klopt dat?
Het beleid van de gemeente is gericht op het versterken van de biodiversiteit. Daarom zetten we het omvormen van gazons naar meer lang gras geleidelijk door. We doen dit op locaties waar dit bijdraagt aan de biodiversiteit, waar voldoende draagvlak is en waar het voldoende schaal en maat heeft. Niet alle gazons worden omgevormd naar lang gras, we houden hierbij rekening met andere functies zoals recreatie en drukke verkeerspunten.

Waarom wordt lang gras gemaaid?
Maaien is noodzakelijk om het grasland in stand te houden. Als we helemaal niet meer maaien, ontstaat vanzelf een bos. We verliezen daarmee ook de bloeiende en kruidachtige planten die we ook graag willen behouden voor bijvoorbeeld de graslandvlinders.

Hoe vaak wordt lang gras gemaaid?
We maaien het lang gras 1 tot 2 keer per jaar. Het maaimoment hangt af van voedselrijkdom, de locatie en de verkeersveiligheid.

Waarom laten jullie het maaisel enkele dagen liggen?
Om te voorkomen dat het gemaaide gras voedingsstoffen aan de grond afgeeft, wordt het maaisel na een maaironde vaak na 3 tot 7 dagen geruimd. Insecten en andere soorten krijgen zo de kans eruit te kruipen en het zaad kan zich verspreiden.

Heeft u een andere vraag of opmerking over maaiwerkzaamheden in uw straat of buurt? Laat het ons dan weten via de BuitenBeter App.