Molensingel

Algemeen

Op maandag 18 september 2023 start aannemer Boskalis in opdracht van de gemeente Roosendaal met het inrichten van de Molensingel als 30-kilometergebied.

Werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden
Vooruitlopend op de werkzaamheden waardeert Enexis haar netwerken op en rondom de Molensingel op. Het grootste deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd met een halve rijbaanafzetting tussen de rotonde de Omgang en de Plantagebaan.

Op verzoek van de brandweer wordt de vrije rijbaan een eenrichtingsweg voor het verkeer wat van noord naar zuid rijdt. Het verkeer vanuit de andere richting wordt met omleidingsroutes om het werk geleid.

Gefaseerde uitvoering
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk in fases uitgevoerd. De werkzaamheden starten bij tankstation TinQ (Molensingel 1), waarna het werk zich steeds verder in noordelijke richting verplaatst. Eerst aan de oostzijde en daarna aan de westzijde.

Volledige afsluiting hoofdweg
Om het asfalt op de hoofdweg op een veilige en goede manier te vervangen, is het noodzakelijk de weg gedurende een week in november volledig af te sluiten. De precieze data van deze werkzaamheden zullen wij tijdig via onze informatiekanalen met u delen. Ook worden vooraankondigingsborden geplaatst.

Voor de nieuwe oversteken van het hogedrukgas en lagedrukgas is het ook nodig de Molensingel een paar dagen af te sluiten. Deze afsluitingen vinden plaats op 25 en 26 september tussen de Kloosterstraat en de rotonde en van 3 tot en met 5 oktober tussen de Gierelaar en de Kloosterstraat.

Busvervoer en hulpdiensten
Er is ook overleg geweest met vervoerbedrijf Arriva en met de hulpdiensten over de werkzaamheden. Zij hebben hierop hun eigen maatregelen genomen. Arriva communiceert hier zelf over, waaronder over de alternatieve opstapplaatsen voor de buslijnen 104 en 112.

Duur werkzaamheden
De werkzaamheden zullen, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, tot medio december duren. Wij beseffen dat de werkzaamheden aan de Molensingel de nodige overlast met zich mee gaan brengen. We doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

Rekening gehouden met andere projecten
Om de doorstroom in Wouw niet verder te bemoeilijken, is ervoor gekozen de rioolreconstructie in de Graaienhil/Landeweel en de herinrichting van de Spellestraat pas na het afronden van het werk aan de Molensingel op te starten. De nutsbedrijven gaan wel alvast voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voor deze projecten, maar deze vinden voornamelijk in de trottoirs plaats en hebben om die reden geen invloed op het doorgaande verkeer in de dorpskern Wouw.

Verkeerstekeningen

verkeersmaatregelen_afzettingen_en_fietsomleidingen_-_fase_1_molensingel.pdf (PDF - 6MB) Omleidingsroutes Molensingel.pdf (PDF - 2MB)

Heeft u nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar a.kole@roosendaal.nl

Tweede fase werkzaamheden

Op woensdag 1 mei 2024 start aannemer Boskalis met de tweede fase van de herinrichting van de Molensingel.

Gefaseerde uitvoering
De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. De eerste fase betreft het gedeelte van de straat tussen de Roosendaalse Baan en de Omgang en wordt later nog uitgebreid tot de Kloosterstraat. In de tweede fase worden de gedeeltes tussen de dorpsgrens en de Roosendaalsebaan en de Kloosterstraat
en de Plantagebaan aangepakt. Hier wordt een nieuwe toplaag en belijning aangebracht op het asfalt.

Duur werkzaamheden
We verwachten dat de totale werkzaamheden, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, ongeveer 6 weken in beslag gaan nemen. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden aan de Molensingel, die geldt als één van de belangrijkste wegen in de dorpskern Wouw, veel impact hebben voor de inwoners. We doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

Gecombineerde werkzaamheden
Om de overlast voor de dorpskern Wouw zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden aan de Molensingel gecombineerd met de rioleringswerkzaamheden voor de herinrichting van de straten Bieakker, Landeweel en Graaienhil. Hierdoor is het kruispunt met de Molensingel maar één keer afgesloten in plaats van twee keer. Het kruispunt zal naar verwachting een paar weken afgesloten zijn.

Herinrichting Spellestraat
Om de doorstroom in de dorpskern Wouw niet nog meer te verstoren, zal de herinrichting van de Spellestraat pas starten wanneer de werkzaamheden aan de Molensingel geheel zijn afgerond. De werkzaamheden van nutsbedrijven in Wouw, welke voornamelijk in de trottoirs plaatsvinden, gaan wel gewoon verder. Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het doorgaand verkeer.

Busverkeer en hulpdiensten
De werkzaamheden aan de Molensingel zijn ook besproken met busvervoerder Arriva en de hulpdiensten. De Molensingel blijft gedurende de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten. Arriva informeert haar klanten zelf over de alternatieve opstapplaatsen voor de buslijnen 104 en 112.

Uitvoeringsplanning

In september is aannemer Boskalis gestart met de herinrichting van de Molensingel. De afgelopen maanden is er al het nodige werk verzet. Helaas gooien de weersomstandigheden nu roet in het eten. Hierdoor is het niet mogelijk om de nieuwe deklaag, belijning en beschermende verflaag op het wegdek aan te brengen. Daarom moeten we de uitvoeringsplanning aanpassen.

Bereikbaarheid Molensingel
Omdat we de geplande werkzaamheden aan het wegdek door de slechte weersomstandigheden momenteel niet kunnen uitvoeren, kiezen we ervoor om de Molensingel vanaf maandag 18 december 2023 weer tijdelijk open te stellen voor het doorgaand verkeer. Dit houdt in dat de Molensingel tijdens de feestdagen toegankelijk is.

Combineren werkzaamheden

Op maandag 8 januari 2024 starten we met de herinrichting van de Graaienhil, Landeweel en Bieakker. Voor deze werkzaamheden is het nodig om het kruispunt Molensingel/Graaienhil tijdelijk af te sluiten. Het streven is om tijdens de afsluiting ook de werkzaamheden aan het wegdek en de inrichting van de Molensingel als 30-kilometerzone uit te voeren. Door de werkzaamheden te combineren proberen we de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. We verwachten de werkzaamheden, onder voorbehoud van het weer, in het voorjaar van 2024 uit te kunnen voeren. Zodra hier wat meer over bekend is, informeren we de bewoners hier tijdig over. De Molensingel zal tot dat moment gewoon open zijn voor het doorgaand verkeer.