Netwerk van expertise van de adviesraad

De adviesraad wilt zoveel mogelijk in contact staan met de inwoners van Roosendaal, zodat zij een goed beeld krijgen van hoe de situatie echt is en zij adviezen kunnen geven waar iedereen achter staat. Om dit goed te kunnen regelen, hebben is er een netwerk van expertise. Het netwerk van expertise bestaat uit inwoners van Roosendaal, maar ook vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in het sociaal domein, die meedenkt met de adviesraad over adviezen. Heb jij ook ervaringen binnen het Roosendaalse sociaal domein die je met de adviesraad wilt delen? Neem dan contact op met de Adviesraad Sociaal Domein.