Opvanglocatie voor vluchtelingen in buitengebied Heerle

De gemeente Roosendaal wil meewerken aan de vraag van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) om een opvanglocatie te creëren voor vluchtelingen nabij Heerle. Het gaat om een plek voor maximaal 300 personen voor een periode van vier jaar.

De gemeente Roosendaal neemt daarmee haar verantwoordelijkheid naar inwoners, naar vluchtelingen en naar andere gemeenten in Nederland waar de druk op de opvang van vluchtelingen momenteel erg hoog is. Op dit moment zien we dat Oost-Brabant aanmerkelijk meer vluchtelingen opvangt dan de regio West-Brabant. Overigens is er op dit moment nog geen duidelijkheid over de eventuele effecten van de zogenaamde Spreidingswet. Naar verwachting worden op de locatie vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers en 250 reguliere vluchtelingen ondergebracht. 

Beoogde locatie

Het gaat over een perceel ten zuiden van Heerle dat ingeklemd wordt door de spoorlijn en de A58 in het buitengebied van Heerle (Bergsebaan). Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft op die plek plannen voor een nieuw te bouwen opvanglocatie. 

Besluitvorming

Het definitieve besluit over de komst van een opvanglocatie voor vluchtelingen wordt genomen door de Roosendaalse gemeenteraad. Op dit moment wordt alleen de beoogde locatie bekend gemaakt. Op een latere datum volgt de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad van Roosendaal en kan het vergunningverleningsproces starten met bijbehorende inspraakprocedures.

Goede opvang voor mensen in nood

Verantwoordelijk wethouder René van Ginderen en burgemeester Han van Midden zeggen namens het college van burgemeester en wethouders: “De nood is hoog. Alle opvanglocaties voor vluchtelingen in Nederland zitten overvol. Tegelijkertijd komen er nieuwe vluchtelingen naar ons land. Als Roosendaal kunnen wij deze mensen niet in de kou laten staan. Het COA vraagt bij ons een vergunning aan voor een opvanglocatie. Vanzelfsprekend maken we als gemeente Roosendaal met het COA ook aanvullende afspraken over onderwijs, zorg, veiligheid en maatregelen ter voorkoming van overlast etc. Die leggen we vast in de bestuursovereenkomst. Zo zorgen we samen voor een goede opvang van mensen in nood én hebben we oog voor de eventuele zorgen van onze eigen inwoners”.

Dankbaar

Joeri Kapteijns, bestuurslid van het COA: “Met het opvangen van 300 asielzoekers voor een periode van vier jaar levert Roosendaal een bijdrage aan de Brabantse en landelijke asielopgave. Dit soort opvanglocaties bieden het nodige perspectief voor de komende jaren en daar zijn we de gemeente en haar inwoners dankbaar voor.”

Informatiebijeenkomst

De Roosendaalse gemeenteraad, direct omwonenden en omliggende bedrijven zijn al op de hoogte gesteld van deze plannen. De inwoners van Heerle zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De gemeente Roosendaal organiseert deze avond samen met het COA. De bijeenkomst is op donderdagavond 18 april in dorpshuis De Schalm en start rond 19.30 uur. 

Veelgestelde vragen

Op de website vindt u veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Roosendaal.