Reconstructie Electronweg

Algemeen

De gemeente Roosendaal gaat de Electronweg opnieuw inrichten.

Wat gaan we doen?

De bestaande verharding in de Electronweg voldoet niet meer aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Daarom gaan we deze vervangen. De betonstraatstenen vervangen we door een asfaltverharding. Daarnaast gaan we aan de slag met het reconstrueren van de uitwegen en het klimaatbestendig maken van de bermen door deze te voorzien van struiken en kruidachtige mengsels.

Ontwerp

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het maken van een ontwerp. Dit ontwerp vindt u, net als de tekeningen met daarop het dwarsprofiel en de nieuwe situatie, hieronder.

Ontwerp Electronweg (PDF - 437kB) Dwarsprofiel Electronweg (PDF - 255kB)

 

Nieuwe situatie Electronweg (PDF - 534kB)

 

Uitvoering

Eind dit jaar wordt gestart met het verleggen en/of aanpassen van kabels en leidingen. Wanneer deze werkzaamheden gereed zijn, kunnen wij starten met de reconstructie van de Electronweg. Dit zal naar verwachting begin 2024 het geval zijn.