Reconstructie Van Coothlaan

Algemeen

De gemeente Roosendaal gaat de Van Coothlaan opnieuw inrichten.

Ontwerpfase

De bestrating en inrichting van de Van Coothlaan voldoen niet meer aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Daarom gaan we de straat in 2023 reconstrueren.

Presentatie eerste ontwerp

De voorbije periode hebben we gewerkt aan een eerste ontwerp. Dit ontwerp, en het bijbehorende groenplan, hebben we op maandagavond 3 april 2023 gepresenteerd aan de bewoners. Na het inventariseren van de ontvangen reacties, leggen we deze voor aan de interne beheerders en bekijken we wat de mogelijkheden zijn om de ontvangen input in onze plannen te verwerken. Dit leidt uiteindelijk tot de totstandkoming van een Definitief Ontwerp, wat we ook met de bewoners zullen delen. Hieronder vindt u het eerste ontwerp en het groenplan.

voorlopig_ontwerp_van_coothlaan_-_deel_1.pdf (PDF - 1MB)

 

voorlopig_ontwerp_van_coothlaan_-_deel_2.pdf (PDF - 2MB)

 

groenplan_van_coothlaan.pdf (PDF - 7MB)

 

Presentatie Definitief Ontwerp

Op maandag 3 april 2023 hebben we tijdens een inloopavond het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. Dit ontwerp hebben we, mede op basis van de tijdens de inloopavond ontvangen input, verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het ontwerp vindt u, net als het beplantingsplan en de antwoorden op de tijdens de inloopavond gestelde vragen, hieronder.

definitief_ontwerp_van_coothlaan.pdf (PDF - 1MB)

 

vraag_antwoord_van_coothlaan.pdf (PDF - 105kB)

 

poster_van_coothlaan.pdf (PDF - 7MB)


Heeft u (tussentijds) nog vragen?

Neem dan contact op met projectleider Angelo Kole. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 579 111 of via het e-mailadres a.kole@roosendaal.nl

Planning

De komende periode selecteren we een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. We stellen dan samen met de aannemer een werkplanning op. We hopen medio september 2023 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Zodra er een definitieve planning is, informeren we de bewoners hierover.