Samenstelling College van B&W

College van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris

De gemeente Roosendaal wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van B&W. Het college bestaat uit een coalitie van VLP, VVD, CDA en GroenLinks. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille. In de portefeuille staan de taken waar zij zich mee bezighouden. Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders adviezen van de gemeentesecretaris.

Leden van het College van B en W