Wet goed verhuurderschap

Algemeen

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich verplicht moeten houden. Zij mogen bijvoorbeeld niet discrimineren, intimideren en geen oneerlijke servicekosten vragen. Houden verhuurders of verhuurbemiddelaars zich volgens u niet aan de regels, dan kan u bepaald ongewenst gedrag van de verhuurder of verhuurbemiddelaar bij de gemeente melden.

Video

Voor wie

Deze wet beschermt woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • particuliere verhuurders
 • woningcorporaties en verhuurbemiddelaars (dit zijn bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)

   

Information in other languages

To translate this page in your native language, you can see an automatically translated version with one of the links below.

Regels

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten zich houden aan de regels van goed verhuurderschap. Dit zijn de regels van goed verhuurderschap:

De verhuurder of verhuurbemiddelaar:

 • mag niet discrimineren;
 • mag de huurder niet bedreigen, bang maken of op andere wijze intimideren;
 • mag maximaal twee maanden kale huur aan borg vragen;
 • moet een schriftelijk huurcontract maken;
 • moet huurders goed informeren over rechten en plichten van de huurder over de woning die niet in het huurcontract staan (denk bijvoorbeeld aan: informatie over wanneer de verhuurder in de door u gehuurde ruimte mag komen, waar u zich kan melden als er gebreken zijn aan de gehuurde woning en een overzicht van de onderwerpen waarvoor u naar de huurcommissie of kantonrechter kan);
 • de hoogte van de borg en hoe en wanneer huurders de borg terugkrijgen als het huurcontract stopt;
 • contactinformatie waar en hoe de huurder de verhuurder kan bereiken;
 • informatie van het gemeentelijk meldpunt ongewenst verhuurgedrag;
 • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de gemaakte servicekosten aan de huurder laten zien;
 • mag geen onredelijke servicekosten vragen. Dit betekent dat de verhuurder alleen servicekosten aan de huurder mag rekenen die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek art 259 en 261 van boek 7(externe link)). (Dit betekent dat de verhuurder alleen servicekosten in rekening mag brengen voor zaken en diensten die hij daadwerkelijk heeft geleverd. Bijvoorbeeld kosten voor geleverde energie en schoonmaak).
 • De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan zowel de huurder als de verhuurder vragen.

Verhuur aan een arbeidsmigrant

Bent u een arbeidsmigrant, of verhuurt u aan een arbeidsmigrant? Dan gelden aanvullend nog twee extra regels:

 • de huurovereenkomst moet apart van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd;
 • de huurder moet schriftelijk worden geïnformeerd in een taal die hij/zij begrijpt.

Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Houdt een verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan de regels van goed verhuurderschap? Dan kunt u bij de gemeente een melding doen. U kunt deze melding doen op de pagina Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Huurt u van een woningcorporatie? Dan kunt u uw melding bij de gemeente doen. De gemeente heeft géén wettelijke mogelijkheden om handhavend tegen de woningcorporatie op te treden. U kunt uw klacht ook rechtstreeks bij de interne klachtencommissie van de woningcorporatie waarvan u huurt indienen. Zij behandelt uw klacht inhoudelijk.