Gregoriusdonk

Algemeen

De gemeente Roosendaal is voornemens de Gregoriusdonk in 2024 opnieuw in te richten.

Wat gaan we doen?

  • De asfaltverharding in de Gregoriusdonk is aan vervanging toe. Daarom willen we de asfaltverharding gaan vervangen door klinkers.
  • Ook willen we enkele parkeerplaatsen toevoegen in deze straat en de armaturen van de lichtmasten vervangen.
  • Voor de stroken groen in de straat (binnen- en buitenring) is een nieuw groenontwerp gemaakt.

Ontwerpfase

Wij hebben een eerste versie van het Voorlopig Ontwerp voorgelegd aan de bewoners. Hierop hebben we diverse reacties ontvangen. Deze reacties hebben we, waar mogelijk en relevant, verwerkt bij de totstandkoming van een Aangepast Voorlopig Ontwerp. Dit Aangepast Voorlopig Ontwerp hebben we aan de bewoners gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdagavond 26 september 2023.

Hieronder vindt u het Aangepast Voorlopig Ontwerp, de gehouden presentatie en het groenplan. De komende periode gaan we aan de slag met het maken van een Definitief Ontwerp. Zodra dit gereed is, informeren we de bewoners hier tijdig over.

voorlopig_ontwerp_gregoriusdonk.pdf (PDF - 215kB)

 

presentatie_herinrichting_gregoriusdonk.pptx (PPTX - 9MB)

 

groenplan_gregoriusdonk.pdf (PDF - 6MB)


Definitief Ontwerp
Hieronder vindt u het Definitief Ontwerp, een document met daarin de antwoorden op de gestelde vragen en het beplantingsplan.

do_gregoriusdonk_beplantingsplan_kleur.pdf (PDF - 7MB)

 

vragen_en_antwoorden_over_voorlopig_ontwerp_project_gregoriusdonk.pdf (PDF - 371kB)

 

beplanting_gregoriusdonk.pdf (PDF - 7MB)

 

do_gregoriusdonk_beplantingsplan_kleur.pdf (PDF - 7MB)


Aanpassing beplantingsplan
In het beplantingsplan zijn drie soorten vervangen door meer struikachtige soorten. Dit levert een evenwichtiger en robuuster beeld op door het jaar heen en past ook beter in het onderhoudsniveau, zonder in te leveren op het kleurrijke en diverse beeld. Hiermee blijft een groot deel van het beeld van de beplanting hetzelfde, maar met zelfs in het najaar meer bloei en in de winter stevigere structuurplanten.

De 3 soorten zijn vervangen door kleine heesters/rozen: 

  • Diervilla 'Kodiak Red'
  • Rosa 'Flushing Meadow’
  • Rosa 'Short Track’

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Arjan Buijsen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165-579111 of via het e-mailadres a.buijsen@roosendaal.nl.