Reconstructie Doctor Mollerlaan

Algemeen

De gemeente Roosendaal gaat de Doctor Mollerlaan, Monseigneur Frenckenstraat en Monseigneur Zwijsenstraat opnieuw inrichten.

Ontwerpfase

De bestrating en inrichting van de Doctor Mollerlaan, Monseigneur Frenckenstraat en Monseigneur Zwijsenstraat voldoen niet meer aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Daarom gaan we deze straten in 2023 reconstrueren.

Presentatie eerste ontwerp

De voorbije periode hebben we gewerkt aan een eerste ontwerp. Dit ontwerp, en het bijbehorende groenplan, hebben we op maandagavond 27 maart 2023 gepresenteerd aan de bewoners. Na het inventariseren van de ontvangen reacties, leggen we deze voor aan de interne beheerders en bekijken we wat de mogelijkheden zijn om de ontvangen input in onze plannen te verwerken. Dit leidt uiteindelijk tot de totstandkoming van een Definitief Ontwerp, wat we ook met de bewoners zullen delen. Hieronder vindt u het eerste ontwerp en het groenplan.

Voorlopig Ontwerp Mollerlaan - deel 1 (PDF - 812kB)

 

Voorlopig Ontwerp Mollerlaan - deel 2 (PDF - 2MB)

 

Groenplan Doctor Mollerlaan (PDF - 2MB)

 

Presentatie Definitief Ontwerp

Op maandag 27 maart 2023 hebben we tijdens een inloopavond het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. Dit ontwerp hebben we, mede op basis van de tijdens de inloopavond ontvangen input, verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het ontwerp vindt u, net als het beplantingsplan en de antwoorden op de tijdens de inloopavond gestelde vragen, hieronder.

Definitief Ontwerp - deel 1 (PDF - 957kB)

 

Definitief Ontwerp - deel 2 (PDF - 967kB)

 

Vraag & Antwoord (PDF - 425kB)

 

Beplantingsplan (PDF - 3MB)

Heeft u (tussentijds) nog vragen?

Neem dan contact op met projectleider Angelo Kole. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 579 111 of via het e-mailadres a.kole@roosendaal.nl. 

Planning

De komende periode selecteren we een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. We stellen dan samen met de aannemer een werkplanning op. We hopen medio september 2023 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Zodra er een definitieve planning is, informeren we de bewoners hierover.