Verweylaan

Algemeen

De gemeente Roosendaal gaat begin 2024 de Verweylaan opnieuw inrichten.

Wat gaan we doen?

De bestaande verharding in de Verweylaan voldoet niet meer aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Daarom gaan we deze begin 2024 vervangen door een nieuwe verharding. De asfaltverharding zal hierbij vervangen worden door betonstraatstenen.

Daarnaast zal bekeken worden welke aanpassingen er gerealiseerd kunnen worden in het kader van Roosendaal Natuurstad. Hiermee wordt geprobeerd de straat meer duurzaam in te richten, dus meer plek voor bomen en groen en de opvang van regenwater. Om ook voldoende ruimte over te houden voor parkeren zal dus een nieuwe inrichting gemaakt moeten worden.

Voorlopig Ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van de Verweijlaan is gereed en is dinsdagavond 27 september gepresenteerd aan de bewoners en andere betrokkenen. U vindt het Voorlopig Ontwerp hieronder.

voorlopig_ontwerp_verweylaan_-_variant_1.pdf (PDF - 2MB) voorlopig_ontwerp_verweylaan_-_variant_2.pdf (PDF - 2MB)

Aangepast Voorlopig Ontwerp

We hebben diverse reacties ontvangen op het Voorlopig Ontwerp. Deze reacties hebben we, waar mogelijk en relevant, verwerkt bij het opstellen van een Aangepast Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp vindt u, net als de toekomstige aanbiedlocaties van de afvalcontainers en de ontvangen vragen/opmerkingen en bijbehorende antwoorden, hieronder. De nutsbedrijven gaan de komende periode inventariseren welke voorbereidende werkzaamheden zij moeten gaan uitvoeren. Verder zal er op korte termijn een afspraak gemaakt worden met de bewoners welke aangegeven hebben betrokken te willen worden bij de verdere inrichting van het middenterrein.

aangepast_voorlopig_ontwerp_verweylaan.pdf (PDF - 6MB) containeropstelplaatsen_verweylaan.pdf (PDF - 8MB) vraag_en_antwoord_verweylaan.pdf (PDF - 52kB)


Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Neemt u dan contact op met projectleider Eric van Kaam. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0165 579 111 of per e-mail via e.van.kaam@roosendaal.nl.

Inrichting middenterrein

Op dinsdag 19 september 2023 hebben we met de aanwezige bewoners de mogelijkheden en wensen besproken voor de inrichting van het middenterrein in de Verweylaan. Met deze input is de firma Kompan aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot een ontwerp.

Nieuwe inrichting
Bij de nieuwe inrichting is ervan uitgegaan dat de huidige glijbaan blijft staan, maar de horizontale duikelstangen worden verwijderd. Ook de overige speelelementen worden weggehaald. In plaats daarvan komen een duikelrek, een obstakelparcours, een schommel en veertoestel.

Het ontwerp
Hieronder vindt u het ontwerp.

ontwerp_middenterrein_verweylaan.pdf (PDF - 430kB)

Speelelementen
Hieronder vindt u een document met daarin de voorgestelde nieuwe speelelementen.

speelelementen_verweylaan.pdf (PDF - 31kB)


Reacties op het ontwerp
Bewoners van de Verweylaan kunnen tot dinsdag 31 oktober hun reactie op het ontwerp kenbaar maken. Daarna werken we toe naar een definitief ontwerp en gaan we bekijken wanneer we de nieuwe inrichting kunnen gaan realiseren. Zodra hier meer over bekend is, informeren we de bewoners hier tijdig over.