Plantagebaan Wouwse Plantage

Algemeen

De gemeente Roosendaal gaat in 2024 de Plantagebaan in Wouwse Plantage opnieuw inrichten. Samen met de bewoners werken we toe naar een breedgedragen ontwerp.

Participatie

Samen met een werkgroep, bestaande uit bewoners van de Plantagebaan, zijn we in gesprek gegaan over hoe de nieuwe indeling van de straat eruit moet komen te zien. Tijdens de bijeenkomsten kregen de bewoners de gelegenheid om hun ideeën, wensen en knelpunten kenbaar te maken. Daarnaast is er ook met diverse bedrijven en verenigingen gesproken. Om zo tot een breedgedragen ontwerp te komen.

Voorlopig Ontwerp
De ontvangen input is vertaald naar een Voorlopig Ontwerp, waarvan we 2 varianten hebben gemaakt: een variant met een middenberm op het gedeelte Zoomweg-Paul Emsensstraat en een variant zonder middenberm. Deze varianten hebben we op dinsdagavond 12 december 2023 voorgelegd aan alle bewoners van Wouwse Plantage. De aanwezige bewoners mochten hun stem uitbrengen op een variant. Daarnaast konden ze ook hun reactie kenbaar maken op de varianten. Hieronder vindt u de getoonde presentatie en de twee varianten van het Voorlopig Ontwerp.

 

presentatie_herinrichting_plantagebaan_wouwse_plantage.pdf (PDF - 1MB)

 

reconstructie_plantagebaan-variant_a.pdf (PDF - 1MB)

 

reconstructie_plantagebaan-variant_b.pdf (PDF - 1MB)

 

Voortgang
We gaan nu, op basis van de ontvangen reacties, aan de slag met het maken van een Aangepast Voorlopig Ontwerp. Zodra dit ontwerp gereed is, leggen we dit voor aan de bewoners. Uiteindelijk werken we samen toe naar een Definitief Ontwerp en gaan we aan de slag met het selecteren van een aannemer en het opstellen van een uitvoeringsplanning.

Uitgangspunten

Bij het maken van het Voorlopig Ontwerp zijn we uitgegaan van de volgende uitgangspunten. Deze zijn voortgekomen uit de bijeenkomsten met de werkgroep.

  • We willen de volledige dorpskern inrichten als een 30-kilometergebied.
  • We willen de verkeersveiligheid op de Plantagebaan verbeteren.
  • We willen het asfalt in de rijweg gaan vervangen door klinkers.
  • We willen de openbare ruimte aantrekkelijker maken als verblijfsgebied.
  • We willen de bestaande bomen behouden (uitgezonder in de middenberm).
  • We willen, waar mogelijk, meer groen in de straat toevoegen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arjan Buijsen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 579 111 of per mail via a.buijsen@roosendaal.nl.