Graaienhil

Algemeen

Op woensdag 10 januari 2024 start aannemer M.J. Oomen in opdracht van de gemeente Roosendaal met de herinrichting van een deel van de Bieakker, Landeweel en Graaienhil.

Ontwerpfase

De capaciteit van de huidige riolering is onvoldoende. Daarom gaan we deze vervangen. Daarnaast gaan we aan de slag met de inrichting van de openbare ruimte. Dit doen we om de openbare ruimte weerbaar te maken tegen hitte, droogte en wateroverlast. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd conform Roosendaal Natuurstad. In deze visie hebben wij onze ambities vastgelegd op het gebied van vergroening en klimaatadaptatie. Met als doel een nog gezonder en aantrekkelijker leefgebied. Meer informatie over Roosendaal Natuurstad vindt u op onze website: roosendaal.nl/roosendaal-natuurstad.

Informatieavond

Om onze plannen aan omwonenden en andere belangstellenden te presenteren, organiseerden we op woensdag 13 juli een informatieavond in zalencentrum De Geerhoek. Kon u niet aanwezig zijn? Onderstaand vindt u de gegeven presentatie.

reconstructie_graaienhil_bieakker_landeweel.pdf (PDF - 1MB) schetsontwerp_1_reconstructie_bieakker_landeweel_graaienhil.pdf (PDF - 2MB) schetsontwerp_2_reconstructie_bieakker_landeweel_graaienhil.pdf (PDF - 2MB)

Voorlopig Ontwerp

De komende periode gaan wij aan de slag met het maken van een Voorlopig Ontwerp. Hierbij nemen wij, waar mogelijk, ook de tijdens de informatieavond gehoorde aandachtspunten en suggesties mee.

Definitief Ontwerp

Op dinsdag 31 januari hebben we de bewoners en overige aangrenzende eigenaren tijdens een informatieavond geïnformeerd over het Definitief Ontwerp. Onderstaand vindt u, naast het Definitief Ontwerp, ook de gestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

definitief_ontwerp_graaienhil_deel_1.pdf (PDF - 1MB) definitief_ontwerp_graaienhil_deel_2.pdf (PDF - 771kB) vraag_antwoord_graaienhil_en_omgeving.pdf (PDF - 349kB)

Planning en uitvoering

Op woensdagavond 20 september hebben we de bewoners tijdens een informatieavond geïnformeerd over de planning en uitvoering van de werkzaamheden. Deze informatie vindt u terug in onderstaande presentatie.

Presentatie planning en uitvoering Bieakker, Graaienhil, Landeweel.pdf (PDF - 1MB)

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met projectleider Wim Uijtdehaag. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 0165 579 111 of per e-mail via w.uijtdehaag@roosendaal.nl.

Start werkzaamheden

Op woensdag 10 januari 2024 start aannemer M.J. Oomen in opdracht van de gemeente Roosendaal met de herinrichting van een deel van de Bieakker, Landeweel en Graaienhil.

Voorbereidende werkzaamheden
Vooruitlopend op de werkzaamheden voeren de nutsbedrijven werkzaamheden uit. Zo waardeert Enexis haar netwerken op en wordt er gewerkt aan de openbare verlichting.

Gefaseerde uitvoering en planning
Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk in zes fases uitgevoerd. De eerste fase is daarbij het meest impactvol. De planning hieronder is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

  • Fase 1: Omgang-Hogewerf: 10 januari - 16 februari.
  • Fase 2: Hogewerf-Martel: 31 januari - 15 maart.
  • Fase 3: Martel-Molensingel: 27 februari - 17 april.
  • Fase 4: Bieakker: 26 maart - 15 mei.
  • Fase 5: Molensingel: 19 april - 15 mei.
  • Fase 6: Landeweel: 3 mei - 12 juli.

De zes fases kunt u ook terugvinden in onderstaande faseringstekening.

faseringstekening_graaienhil.pdf (PDF - 71kB)

Duur werkzaamheden
We verwachten de werkzaamheden, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, voor de zomervakantie van 2024 af te kunnen ronden. We beseffen dat de werkzaamheden de nodige overlast met zich mee gaan brengen. We proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Bereikbaarheid
Er worden omleidingsroutes ingesteld om weggebruikers naar hun bestemming of woonadres te leiden. We zorgen ervoor dat de ontsluiting van het werkgebied te allen tijde gewaarborgd blijft voor de nood- en hulpdiensten.