Documenten proces Cloetta

Op deze pagina vindt u documenten die horen bij proces Cloetta.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2024 besloten om de vergunning te verlenen voor het oprichten van een snoepfabriek op De Meeten 2. Het bestemmingsplan De Meeten 2 wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad. De vergunning wordt pas verleend als de gemeenteraad akkoord is met het bestemmingsplan. Kijk voor alle documenten met betrekking tot dit besluit op de website van de gemeenteraad: raad.roosendaal.nl

Raadsvragen