Documenten proces Cloetta

Op deze pagina vindt u documenten die horen bij proces Cloetta.

Documenten bestemmingsplan

bestemmingsplan_de_meeten_ii.pdf (PDF - 73MB)

In dit rapport zijn diverse bijlagen die behoren bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.

toelichting_bestemmingsplan_de_meeten_ii.pdf (PDF - 11MB)

In de toelichting wordt ingegaan op het doel van het bestemmingsplan, het relevante beleid, een beschrijving van het plangebied / de planontwikkeling, de relevante omgevingsaspecten (M.E.R., geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, flora en fauna, water, archeologie) en de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Ook bevat de toelichting een uitleg van de regels.      

regels_bestemmingsplan_de_meeten_ii.pdf (PDF - 162kB)

In de regels worden de bestemmingen uitgewerkt. In de regels wordt aangegeven wat de specifieke invulling van de bestemmingen op de verbeelding voor dit plan precies inhoudt. Er wordt aangegeven welke functies (doeleinden) zijn toegestaan. Ook wordt aangegeven of er gebouwd mag worden en als dit het geval is tot welke bouwhoogte en met welke oppervlakte of bebouwingspercentage,

ontwerp_bestemmingsplan_de_meeten_ii.pdf (PDF - 449kB)

De verbeelding is een digitale kaart opgebouwd uit (dubbel)bestemmingen (in kleurvakken) en aanduidingen. Regels en verbeelding vormen de juridische kern van het bestemmingsplan. Regels en verbeelding dienen in onderlinge samenhang gelezen te worden.

inspraak-_en_overlegrapport_bestemmingsplan_de_meeten_ii.pdf (PDF - 429kB)

In dit rapport zijn de ingediende inspraakreacties en de overlegreacties van een gemeentelijk antwoord voorzien.

ontwerpbeschikking.pdf (PDF - 187kB)

Bewonersbijeenkomsten

presentatie_gemrsdl_bewonersinfobijeenkomsten_cloetta.pdf (PDF - 584kB)

(14 december 2022, 10 en 12 januari 2023)
 

verslag_bewonersbijeenkomst_14_december_2022.pdf (PDF - 128kB) verslag_informatiebijeenkomst_10_januari_2023.pdf (PDF - 165kB) verslag_informatiebijeenkomst_12_januari_2023.pdf (PDF - 212kB) gespreksverslag_actiecomite.pdf (PDF - 2MB)

WOO verzoeken

besluit_documenten_op_woo-verzoek_665250_reserveringsovereenkomst_cloetta.pdf (PDF - 4MB)

(13 februari 2023)
 

woo-verzoek_708991_-_besluit_en_documenten.pdf (PDF - 11MB)

(18 juli 2023)

E-mail Duiding amendement + toelichting (geanonimiseerd).pdf (PDF - 672kB)

(25 januari 2024)

E-mail vraag met betrekking tot het amendement bij het coördinatiebesluit (geanonimiseerd).pdf (PDF - 967kB)

(25 januari 2024)

E-mail Vragen amendement + toelichting Cloetta (geanonimiseerd).pdf (PDF - 815kB)

(25 januari 2024)

Memo Advies toepassing coördinatieregeling.pdf (PDF - 3MB)

(25 januari 2024)

Toelichting adviesnota start terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan De Meeten 2 en terinzagelegging besluiten.pdf (PDF - 156kB)

(25 januari 2024)

Raadsvragen

166-2022_beantwoording_raadsvragen_pvda_-_cloetta_fabriek_voorgenomen_verhuizing.pdf (PDF - 131kB)

 (11 oktober 2022)
 

171-2022_beantwoording_raadsvragen_vlp_roosendaal_cda_en_pvda_-_bestemmingsplan_spectrum.pdf (PDF - 133kB)

(21 oktober 2022)
 

190-2022_beantwoording_raadsvragen_d66_fvd_rl_-_voorgenomen_vestiging_cloetta_op_de_meeten_ii.pdf (PDF - 149kB)

(9 november 2022)
 

011-2023_beantwoording_raadsvragen_pvda_-_cloetta.pdf (PDF - 2MB)

(18 januari 2023)
 

023-2023_beantwoording_raadsvragen_pvda_-_bestemmingsplan_cloetta.pdf (PDF - 2MB)

(7 februari 2023)
 

034-2023_beantwoording_raadsvragen_pvda_-_cloetta_en_vergunningen.pdf (PDF - 197kB)

(8 maart)
 

042-2023_beantwoording_raadsvragen_pvda_-_categorie_indeling_cloetta.pdf (PDF - 176kB)

(20 maart 2023)
 

072-2023_raadsvragen_pvda_rl_d66_bbr_vlp_vl_fvd_-_cloetta_vervolg_procedure_en_communicatie.pdf (PDF - 109kB)

(25 april 2023)
 

106-2023_beantwoording_raadsvragen_pvda_rl_vl_d66_-_cloetta_mer_geurrapportage.pdf (PDF - 184kB)

(19 juni 2023)
 

126-2023_beantwoording_raadsvragen_pvda_-_overleg_in_cloetta_dossier.pdf (PDF - 155kB)

(3 augustus 2023)
 

128-2023_beantwoording_raadsvragen_pvda-cloetta_interne_saldering_stikstof_i.v.m._verplaatsing_cloetta.pdf (PDF - 126kB)

 (11 augustus 2023)
 

147-2023_beantwoording_raadsvragen_pvda_en_roosendaalse_lijst_-_cloetta.pdf (PDF - 178kB)

 (21 september 2023)
 

163-2023_beantwoording_raadsvragen_pvda_en_roosendaalse_lijst_geurrapport_cloetta.pdf (PDF - 107kB)

 (24 oktober 2023)
 

20231212_184-beantwoording_raadsvragen_pvda_en_rl_-_coordinatiebesluit_en_mitigerende_maatregelen_mer-beoordelingsbesluit_in_cloetta.pdf (PDF - 212kB)

 (12 december 2023)
 

20231212_185_beantwoording_raadsvragen_rl_en_pvda_-_communicatie_inzake_dossier_cloetta.pdf (PDF - 136kB)

(12 december 2023)

Overige documenten

uitslag_leden_crk_26_april_2023_ag.pdf (PDF - 124kB)

(26 april 2023)
Voorontwerpbestemmingsplan De Meeten 2 (externe link)
 

230620_-_procesbrief_gemeenteraad_de_meeten_2.pdf (PDF - 150kB)

(20 juni 2023)
 

update_proces_de_meeten_ii.pdf (PDF - 209kB)

(12 juli 2023)
 

Brief Cloetta over Elektrificatie.pdf (PDF - 235kB)

(26 oktober 2023)
 

Brief aan raad over elektrificatie Cloetta.pdf (PDF - 58kB)

(17 november 2023)
 

Beoordeling Geurrapport Cloetta Holland.pdf (PDF - 740kB)

(24 november 2023)
Geurrapport Cloetta (28 november 2023) Let op, dit is een externe link
 

20231212_provincie_noord-brabant_kennisgeving_wet_natuurbescherming_cloetta.pdf (PDF - 192kB)

 (12 december 2023)

Verslag actiecomité Cloetta (geanonimiseerd).pdf (PDF - 889kB)

(29 januari 2024)